Verzekeringen werkgever

Een werkgever moet bepaalde risico’s die aan het werk verbonden zijn afdekken door middel van een verzekering. De bedoeling van die verzekering is dat zijn medewerkers hun persoonlijke schade of letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval (grotendeels) vergoed krijgen, wanneer dat risico zich verwezenlijkt. Verreweg de meeste werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid en sluiten voldoende deugdelijke verzekeringen af voor alle mogelijke risico’s die binnen de werksfeer van hun personeel liggen.

Let op: Overkomt jou een ongeval tijdens werktijd met letsel als gevolg en is je werkgever niet verzekerd? Dan kan het voorkomen dat de rechter beslist dat jouw werkgever toch een vergoeding moet betalen aan jou alsof hij verzekerd zou zijn geweest.

Welke verzekeringen een werkgever dient af te sluiten verschilt per sector of branche. In principe sluit elk bedrijf in ieder geval een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze verzekering dekt letselschade en andere schade door een bedrijfsongeval waarvoor de werkgever aansprakelijk is. In bepaalde gevallen sluit een bedrijf naast een WAM-verzekering nog een werkmaterieelverzekering af voor schade die wordt toegebracht met gemotoriseerd werkmaterieel, zoals tractoren en heftrucks. Wanneer een ongeval met een heftruck plaatsvind op een werkterrein zal een WAM-verzekeraar geen dekking bieden, omdat het ongeval niet heeft plaatsgevonden in het verkeer. In dat geval zal aanspraak worden gemaakt op de werkmaterieelverzekeraar.

Voorbeeld uit de rechtspraak:


Wanneer er nou precies sprake is van een ongeval “in het verkeer” op grond van de WAM (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) is overigens nog discutabel. In een vrij recente uitspraak oordeelde de Hoge Raad namelijk dat ‘in het verkeer’ niet langer betekent dat het uitsluitend om ongevallen op de openbare weg kan gaan.

Een samenvatting van de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 9 juni 2018

Casus: Een bedrijf uit Nederland heeft werkzaamheden verricht in Frankrijk voor een opdrachtgever. Tot de werkzaamheden behoort het verplaatsen van betonnen elementen met een vorkheftruck in een loods.  Voor de vorkheftruck was een WAM-verzekering afgesloten. Onder de dekking van deze polis viel de aansprakelijkheid op grond van de WAM in de gehele Europese Unie en een werkmaterieeldekking voor andere landen dan Frankrijk. Bij een manoeuvre van de vorkheftruck is een betonnen element geraakt, dat is omgevallen en terechtgekomen op de benen van een slachtoffer. 

Het slachtoffer heeft als gevolg daarvan letsel opgelopen en wil zijn schade vergoed hebben van het Nederlandse bedrijf dat de heftruck (met chauffeur) had verhuurd. Het Nederlands bedrijf maakt aanspraak op de WAM-verzekeraar. De WAM-verzekeraar weigert echter dekking te verlenen, nu het ongeval niet heeft plaatsgevonden op de openbare weg. De uitleg en reikwijdte van het begrip “in het verkeer” uit artikel 3 lid 1 WAM staat in deze zaak dan ook centraal.

Beoordeling: De Hoge Raad kwam tot het oordeel dat de vorkheftruck, tijdens het uitvoeren van de manoeuvre, als vervoermiddel diende en niet werd gebruikt om de werktuigfunctie te benutten. Er was sprake van een gebruikelijke functie als vervoermiddel en daarmee van verkeersdeelname in de zin van de WAM. Om die reden moest de WAM-verzekeraar dekking verlenen aan het aansprakelijke bedrijf.

Ik wil advies over…