Beroepsziekten

Medische causaliteit

Wanneer jou een ongeval op het werk overkomt, dan is het (causaal) verband tussen het werk en de schade doorgaans eenvoudig te leggen. Bij beroepsziekten is dat echter anders. De oorzaak van een ziekte kan immers in zowel de privé- als in de werksfeer liggen, of in beide. Daarnaast kan het moeilijk zijn om het precieze moment van ontstaan van de beroepsziekte aan te wijzen, doordat er sprake is van geleidelijke inwerking.

Wanneer de zogenoemde medische causaliteit tussen de beroepsziekten en de uitoefeningen van de werkzaamheden kan worden bewezen en de gestelde geleden schade een gevolg is van de beroepsziekte, dan kan een werkgever aansprakelijk worden gesteld daarvoor.

Rechtspraak over beroepsziekten

In de rechtspraak is dan ook bepaald dat het in letselschadezaken met betrekking tot beroepsziekten van belang is dat een werknemer kan aantonen dat de werkzaamheden de beroepsziekte hebben veroorzaakt. Wanneer een werknemer stelt dat hij een beroepsziekte lijdt die mogelijk het gevolg is van de uitoefening van zijn werkzaamheden (in het verleden) , is dat onvoldoende voor aansprakelijkheid van de werkgever.

Dus ook wanneer met zekerheid kan worden gezegd dat een werknemer is blootgesteld aan bepaalde gevaarlijke stoffen tijdens zijn werk, is het niet vanzelfsprekend dat daarin ook daadwerkelijk de oorzaak van de letselschade ligt. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarin een werknemer gedurende een lange tijd tijdens zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest en diezelfde werknemer op enig moment wordt gediagnosticeerd met longkanker.

Ik wil advies over…