Wat is letselschade

Letselschade, een begrip dat altijd een ander aangaat. Totdat u door onveilige werkomstandigheden een bedrijfsongeval krijgt. Dan hebt u opeens te maken met letselschade en moet u weten wat uw mogelijkheden en rechten zijn. Hieronder willen wij u de informatie geven, waarmee u in zo’n geval direct verder kunt.

Verschillende klachten

Door een bedrijfsongeval kunt u als werknemer allerlei vormen van klachten krijgen: rugklachten, klachten aan hand, arm of pols, beenklachten etc. U kunt ook blijvend letsel oplopen. De schade die u als slachtoffer van een bedrijfsongeval oploopt kunt u bij uw werkgever verhalen. Bijna alle werkgevers hebben voor deze schade een verzekering afgesloten. Dit kan een Ongevallenverzekering zijn met een vergoeding van een vast bedrag bij blijvende invaliditeit. Maar in de meeste gevallen heeft uw werkgever een wettelijke (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering waarop hij een beroep kan doen. De werkgever betaalt uw schade dus meestal zelf niet.

Gecompliceerd proces

Het verhalen van uw schade op de werkgever is vaak een gecompliceerd proces. U moet een heel traject doorlopen, waarin allerlei juridische en medische aspecten een belangrijke rol spelen. Dit traject kan soms heel lang duren. Natuurlijk wilt u, dat dit traject zo kort mogelijk duurt. Het is dus belangrijk om zo efficiënt en zo effectief mogelijk te werk te gaan. De letselschadejuristen van Bedrijfsongeval.nl. kunnen u hierbij zeker helpen.

Gevolgen

Als u slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval brengt dit vaak beperkingen met zich mee. U kunt soms niet of nauwelijks meer loonvormende arbeid verrichten. Uw favoriete sport of uw arbeidsintensieve hobby kunt u niet meer uitoefenen vanwege de beperkte belastbaarheid van uw lichaam. Bij (blijvende) invaliditeit verandert uw hele levenspatroon. Continue pijn of andere fysieke en mentale beperkingen belemmeren u behoorlijk in uw dagelijks leven.

Kosten

Behandelingen in de medische sector zijn noodzakelijk om de herstelperiode te optimaliseren. Behalve ziektekosten moet u vaak ook kosten maken voor noodzakelijke aanpassingen, voor huishoudelijk hulp etc. Deze kosten worden niet altijd vergoed door uw zorgverzekeraar of door de gemeente op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bedrijfsongeval.nl verhaalt voor u de kosten die u heeft moeten maken.

Aansprakelijkheid

Wanneer is uw werkgever aansprakelijk voor de schade die u oploopt door een ongeval op het werk? De wetgever heeft bepaald dat de werkgever verantwoordelijk is voor de inrichting van uw werkomgeving. Daarbij dient hij alle nodige veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Ook de gereedschappen en machines waarmee u werkt moeten veilig zijn. Ook moet de werkgever de werknemer opleiden en trainen. Kortom, uw werkplek moet veilig zijn zodat u uw werk goed en op een veilige manier kunt uitvoeren. Dit heet in de wet de zorgplicht van de werkgever. Wanneer uw werkgever in zijn zorgplicht tekort schiet, waardoor u een ongeval overkomt, dan kunt u hem dus aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen schade.

Verplichtingen van de werkgever

Heeft u door een bedrijfsongeval letsel opgelopen dan is het belangrijk om direct naar een huisarts of EHBO-post te gaan om uw letsel te laten behandelen. De arts kan dan tevens de aard van uw verwonding vastleggen. Is uw letsel zodanig ernstig dat u naar een ziekenhuis moet worden overgebracht voor verdere behandeling dan is uw werkgever zelfs verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Ook moet uw werkgever een Ongevallenrapport opmaken. Een goede vastlegging van uw letsel door een arts met tevens ook een rapport van de Arbeidsinspectie of een Ongevallenrapport voorkomt dikwijls een langdurige discussie met de verzekeraar over de causaliteit (het verband met het ongeval).

Schadecomponenten

Alle schade die door het bedrijfsongeval is ontstaan moeten door de verzekeringsmaatschappij van uw werkgever worden vergoed. Belangrijke en veel voorkomende schadeposten zijn verlies aan verdienvermogen (ofwel verlies aan inkomen), ziektekosten, kosten voor hulp in de huishouding. Daarnaast heeft u ook recht op smartengeld.

Smartengeld

Kort samengevat is smartengeld een vergoeding voor het veroorzaakte leed. De hoogte is afhankelijk van de aard van uw letsel en uw beperkingen. Ook in hoeverre het letsel invloed heeft op verrichtingen in uw dagelijks leven, in uw werk etc. Om u zelf als slachtoffer niet te kort te doen is het verstandig om te wachten tot uw letsel een medische eindtoestand heeft bereikt. Van een medische eindtoestand is sprake als uw letsel niet meer door een arts wordt behandeld. U bent zo gezegd medisch uitbehandeld. Een onafhankelijk arts kan dan vaststellen wat uw beperkingen zijn en hoe ernstig deze beperkingen zijn. De hoogte van het smartengeld waar u recht op hebt kan dan beter worden bepaald.

Rechtsbijstand

Het verhalen van uw schade op de werkgever is een gecompliceerd proces. Daarnaast vergt het zeer specialistische kennis en vaardigheden. Het is daarom belangrijk dat u uw persoonlijke belangen laat behartigen door een letselschadespecialist. De verzekeringsmaatschappij van uw werkgever dient een slachtoffer zelfs te adviseren om zijn/haar belangen te laten behartigen door een professionele letselschadespecialist. Indien de aansprakelijkheid van de werkgever door de verzekeringsmaatschappij is erkend dan moeten de (redelijke) kosten van rechtskundige bijstand (buiten de rechter om) ook door de verzekeringsmaatschappij te worden betaald.

Als de aansprakelijkheid niet is erkend dan kunt u een financieel risico lopen. De kosten van uw belangenbehartiger dient u dan eerst zelf te betalen. U kunt dit financieel risico voorkomen door uw zaak te laten behandelen op basis van “no cure no pay”. Als er geen resultaat wordt behaald, behoeft u immers niets te betalen.

Ik wil advies over…