Aansprakelijkheid opdrachtgever na ongeval ten aanzien zzp-ers of freelancers?

Een werkgever heeft voor ingehuurd personeel, zoals zzp-ers en freelancers, eenzelfde zorgverplichting als voor zijn eigen personeel. Een zzp-er of freelancer kan dus na een ongeval in sommige gevallen zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de schade die hij lijdt als gevolg van een ongeval tijdens het verrichten van werkzaamheden voor betreffende opdrachtgever.

Werkzaamheden in uitoefening van beroep of bedrijf opdrachtgever

Een voorwaarde is dat die personen werken “in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf”. Die personen moeten dus werk verrichten dat aansluit bij de gewone bedrijfsuitoefening. Werk dat ook gewoon door medewerkers van de opdrachtgever/werkgever zelf wordt verricht of zou worden verricht.

Of bepaalde werkzaamheden van een zzp-er of freelancer al dan niet hebben plaatsgevonden in de uitoefening van het bedrijf zal steeds afhangen van de omstandigheden van het geval. In ieder geval is dat niét beperkt tot slechts ‘het wezen (de kern) van het beroep of bedrijf’. Ook werkzaamheden die feitelijk tot de uitoefening van het bedrijf behoren vallen onder het begrip “uitoefening van het bedrijf”.

Ben je zzp-er en wil je juridisch advies over het jou overkomen arbeidsongeval? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeeld 1

Een papierfabriek heeft een technisch monteur in dienst voor het onderhoud van de machines. Ook huurt die fabriek met regelmaat een freelance technisch monteurs in voor hetzelfde onderhoud van de machines. Het onderhoud van de machines behoort niet tot de kern van het werk dat de papierfabriek levert, dat is immers het produceren van papier. Echter de fabriek heeft zelf ook personeel in dienst dat onderhoud aan de machines verricht. Om die reden valt het werk van die ingehuurde freelancers aan te merken als “uitoefening van het bedrijf”. Wanneer een freelance machinemonteur dan schade lijdt tijdens zijn werk, kan hij zijn opdrachtgever aansprakelijk stellen voor zijn schade.

Voorbeeld 2

Stel je wordt als schilder, werkzaam als zzp-er, een ingehuurd door een advocatenkantoor om het buitenwerk van het kantoorpand te schilderen. Op enig moment overkomt jou een ongeval op het terrein van de opdrachtgever als gevolg waarvan je letsel oploopt. Kun je de opdrachtgever, het advocatenkantoor, aansprakelijk stellen voor jouw schade?

In dit geval kan de opdrachtgever niét worden aangesproken op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. Waarom niet? Omdat de werkzaamheden die de schilder voor de opdrachtgever verricht, niet kunnen worden aangemerkt als werkzaamheden die tot de normale bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever, het advocatenkantoor, behoren. Stel dat de schilder in diezelfde situatie niet van de trap valt, maar een dakpan van het kantoorpand op zijn hoofd krijgt als gevolg waarvan hij letsel oploopt. Ook dan kan het advocatenkantoor niet worden aangesproken als opdrachtgever.

Het advocatenkantoor kan echter wél op grond van “bezitter van gebrekkige opstal” aansprakelijk worden gesteld. Het kantoorpand voldoet immers niet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. Een bezitter c.q. eigenaar van een dergelijk gebrekkig opstal is aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het gevaar dat schuilt in dat gebrek.

Ik wil advies over…