Over ons

Wat is Bedrijfsongeval.nl?

Bedrijfsongeval.nl wordt mogelijk gemaakt door Van Dort Letselschade. De cliënten van Van Dort letselschade zijn slachtoffers van verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en medische fouten. Zij behartigt hun belangen tegen alle verzekeraars in Nederland.

Bedrijfsongeval.nl behartigt de belangen van mensen die een ongeval is overkomen binnen de werksfeer. Zij vinden op deze site alle informatie die zij nodig hebben. Voor alle andere letselschadezaken: zie www.letsel.nl.

Incident met vaak grote gevolgen

Het is een loffelijk streven om de verhouding met de werkgever zo goed mogelijk te houden. Een prima verhouding levert immers een betere werksfeer op. Ook in die relationele sfeer is een bedrijfsongeval een vervelend incident. Zet je de goede werkverhouding op het spel als je na het ongeval een claim indient bij de werkgever? Moet je dan maar geen claim indienen? Een lastige afweging, waarin Bedrijfsongeval.nl graag wil adviseren.

Stappenplan

Bedrijfsongeval.nl werkt met een stappenplan. Dat staat garant voor een succesvolle en maximale schaderegeling met de verzekeraar. Juristen, letselschadespecialisten en externe adviseurs met tientallen jaren ervaring in het succesvol regelen van letselschadeclaims ondersteunen onze aanpak.

Welke schade wordt voor u geclaimd?

Bedrijfsongeval.nl claimt voor jou alle schade die voortvloeit uit een ongeval op de werkvloer. Wij eisen voor jou vergoeding van alle kosten die je zonder dat ongeval niet zou hebben gemaakt. Je kunt daarbij denken aan schadeposten als: het verlies van inkomen, de kosten voor huishoudelijke hulp, het gemis aan zwarte inkomsten, de kosten voor een tuinman of een schilder, de kosten voor een nieuwe badkamer met aanpassingen en een vergoeding voor reiskilometers. Ook het zogenoemde bloemetjesgeld kunnen wij voor jou als schadepost claimen: de onkosten die iemand maakt als hij in een ziekenhuis moet verblijven, zoals de huur van de televisie en telefoon, de flessen frisdrank die worden gekocht of door het bezoek gebracht, de bloemetjes, de tijdschriften, de huur van video’s etc. Afhankelijk van uw specifieke situatie zijn vele andere schadeposten denkbaar.

Bedrijfsongeval.nl werkt volgens uurtarief en 'no cure, no pay'

Bedrijfsongeval.nl geeft je de mogelijkheid jouw zaak op basis van urendeclaraties of op basis van 'no cure, no pay' te laten behandelen. Bij de laatstgenoemde optie (geen resultaat, geen kosten) loop je vrijwel geen financieel risico. Je hebt de garantie, dat jij geen honorarium aan ons bent verschuldigd als Bedrijfsongeval.nl in jouw zaak geen enkele schadevergoeding realiseert. Wij informeren je graag over de voordelen van beide systemen. Het is ook in ons belang, dat je een verantwoorde keuze maakt die is afgestemd op jouw mogelijkheden.

Second Opinion

Het komt voor, dat een slachtoffer van een bedrijfsongeval behoefte heeft aan een deskundig advies van een andere partij dan zijn eigen belangenbehartiger. Bedrijfsongeval.nl geeft graag zo’n second opinion. Wanneer je dat wilt, vul dan het contactformulier in.

Ik wil advies over…