/ werkgever aansprakelijk

Stel uw werkgever aansprakelijk, wees niet bang!

“Maar wat als ik dan mijn baan verlies?” Wij horen dit heel vaak; als slachtoffer van een bedrijfsongeval voelt u zich erg onzeker.

U twijfelt of u uw werkgever aansprakelijk moet stellen voor het ongeval. Want dat heeft mogelijk consequenties voor uw baan. En de werkverhouding wordt er zeker ook niet beter op… Maar heeft u ook nagedacht wat het bedrijfsongeval kan betekenen voor uw inkomen en de extra kosten die u nu moet maken? En over 10 jaar?

Ongeval tijdens werktijd

Een ongeval tijdens werktijd is altijd een bedrijfsongeval . Dat betekent dat u de werkgever aansprakelijk kunt stellen. Toch zijn veel werknemers daar huiverig voor. Want natuurlijk heeft de werkgever niet willens en wetens dat ongeval veroorzaakt en had het ook vast nooit gewild. Dan is het nogal wat om te zeggen dat het de schuld van de baas is.

Consequenties van een bedrijfsongeval

Toch kan een ongeval veel en langdurige gevolgen hebben. Een buschauffeur die onder werktijd door een agressieve passagier in elkaar wordt geslagen, kan last krijgen van slapeloosheid. En een medewerker die valt en zijn been op meerdere plekken breekt, moet kosten maken voor een hulp in de huishouding. En wat als dat been niet goed heelt en er over 5 of 10 jaar nog steeds minder gewerkt kan worden? Of als de buschauffeur angstig wordt en niet meer goed functioneert? Dan staat ook het inkomen op de lange termijn op het spel.

Schadeclaim na een bedrijfsongeval

Een specialist in letselschade kijkt niet alleen naar de schuldvraag en de kosten die daar direct aan gerelateerd zijn, maar kijkt ook naar de toekomst. Alle schade die het gevolg is van een bedrijfsongeval, nu én later, worden op een rijtje gezet en geclaimd. Dit zijn altijd veel hogere kostenposten dan u zich op het moment van het ongeval realiseert. Maar dat is nog geen reden om van de schadeclaim af te zien, integendeel!

Werkgevers verzekeren zich tegen bedrijfsongevallen

Bijna elke werkgever heeft een verzekering afgesloten voor schade als gevolg van een bedrijfsongeval. De afwikkeling van de schuldvraag en de schadeclaim wordt dan geregeld tussen uw letselschadespecialist en de verzekeraar van uw werkgever. Dankzij deze bemoeienis van derden kunt u met een gerust hart in gesprek met uw werkgever blijven.

Stel uw werkgever aansprakelijk na een bedrijfsongeval!

Een goede werkgever wil niet dat er bedrijfsongevallen plaatsvinden maar weet ook dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Hij heeft dus een verzekering geregeld, is realistisch en neemt zijn verantwoordelijkheid. Dit betekent dat het ongeval zo snel mogelijk is gemeld bij de Inspectie SZW (arbeidsinspectie) en hij begrijpt dat u zich laat adviseren om niet ook nog verdere financiële schade te lijden. Wees dus niet bang en stel uw werkgever aansprakelijk als u het slachtoffer bent van een bedrijfsongeval. U kunt daarmee financiële schade voorkomen.

Bedrijfsongeval.nl - 16 Mar 2019
Van Dort Letselschade Amsterdam

Ik wil advies over…