Ernstig blijvend letsel door bedrijfsongeval

Goed voorstelbaar is dat je als slachtoffer van een ongeval op het werk in eerste instantie voorzichtig bent of bent geweest met het claimen van jouw letselschade. Je twijfelt of je jouw werkgever wel aansprakelijk moet stellen. Je voelt je waarschijnlijk bezwaard uit loyaliteitsbesef of bent bang voor de eventuele gevolgen voor jouw baan. Op het moment dat jouw klachten en beperkingen heviger worden en de financiële gevolgen ook steeds groter worden, wil je wellicht toch weten of jouw letselschade die het gevolg is van een bedrijfsongeval verhaalbaar is.

Werkgever is verzekerd

Allereerst is het belangrijk om te weten dat een werkgever bijna altijd verzekerd is voor persoonlijke schade of letselschade van zijn werknemers. Die verzekering dekt in beginsel de schade die het gevolg van een bedrijfsongeval. De financiële schade die het gevolg is van het letsel en jouw beperkingen als gevolg daarvan, hoeft doorgaans dus niet door de werkgever zelf te worden vergoed.

Aansprakelijkheid werkgever

De aansprakelijkheid van de werkgever is in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. Hij moet ervoor zorgen dat jij als werknemer onder veilige arbeidsomstandigheden kunt werken. Voorkomen moet worden dat jij letsel oploopt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden. (link naar pagina: zorgplicht werkgever). Wanneer dat dan toch gebeurd, is de werkgever in beginsel aansprakelijk voor de letselschade die daardoor ontstaat. De werkgever zal aanspraak maken op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar en die zal vervolgens de aansprakelijkheid beoordelen. Indien dan wordt geconcludeerd dat de werkgever inderdaad tekort is geschoten in zijn plicht om voor een veilige arbeidsomstandigheden te zorgen, dan zal de schade in behandeling worden genomen.

Ik wil advies over…