Gevolgen van een bedrijfsongeval

Het ene bedrijfsongeval is het andere niet. Meestal is vooraf niet goed in te schatten wat de (financiële) gevolgen in de nabije en verre toekomst gaan zijn. Moeten er onkosten gemaakt worden, al is het maar het huren van krukken of het betalen van het eigen risico, dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. En zijn de onkosten hoger bijvoorbeeld omdat thuiszorg nodig is of is er zelfs sprake van langdurig minder inkomsten omdat de medewerker (deels) arbeidsongeschikt is geraakt, dan zijn de consequenties ingrijpend. Zodra een ongeval tijdens jouw werk zorgt voor letsel, is het belangrijk om je bewust te zijn van je rechten en plichten alsook van de stappen die dienen te worden gezet.

Een belangenbehartiger kan de schuldvraag juridisch beoordelen. Bovendien zal een belangenbehartiger inzichtelijk proberen te maken wat de ingrijpende consequenties van het ongeval voor jou persoonlijk zijn of nog kunnen worden. Hoeveel extra kosten zijn er in de komende maanden of zelfs jaren als gevolg van dit bedrijfsongeval? En hoeveel minder inkomsten ontvang je als gevolg van je arbeidsongeschiktheid? Op het moment dat je deze consequenties op een rijtje zet, besef je vaak pas wat de echte financiële gevolgen van het ongeval zijn voor jou persoonlijk.

Wij kunnen jou als werknemer, die schade lijdt als gevolg van een bedrijfsongeval, bijstaan bij in kaart brengen en het verhaal van jouw schade. Ook wanneer je slechts advies wil over de schuldvraag of jouw persoonlijke situatie, staan wij jou graag en vrijblijvend te woord.

Ik wil advies over…