Hoogte schadevergoeding bij letselschade

Letselschade is een ruim begrip. Het slaat op alle schade die het gevolg is van letsel en op alle letsel dat tot schade leidt. Het gaat steeds om “oorzaak en gevolg”: het ongeval en het letsel, het letsel en de schade.

Concrete berekening van de schade

In Nederland wordt de schade concreet berekend. Dat wil zeggen dat er per geval op basis van de concrete situatie van het slachtoffer de schade in kaart wordt gebracht en berekend. Over de uiteindelijke totale schadevergoeding is dus op voorhand niet veel te zeggen. De schade wordt vastgesteld aan de hand van het verschil tussen de situatie van het slachtoffer zonder letsel en de situatie met het letsel. Bijvoorbeeld: het verschil tussen het inkomen tot het ontstaan van het letsel en het inkomen daarna. Dat verschil is schade die een aansprakelijke verzekeraar zal vergoeden.

Iedere situatie is anders

Doordat de schade bij letsel concreet wordt berekend, kan een bepaalde schadepost bij het ene slachtoffer met bijvoorbeeld een “whiplash”-letsel hoger uitvallen dan bij een ander slachtoffer met vergelijkbaar letsel. Dat komt doordat bijvoorbeeld de schade wegens verlies aan arbeidsvermogen (het maandelijks inkomstenverlies) bij het ene slachtoffer groter is dan bij het andere slachtoffer. Dat hangt natuurlijk af van de arbeidssituatie zelf en ook van de gevolgen van het letsel op de arbeidssituatie. Bovendien is het goed mogelijk dat één iemand mentaal nauwelijks problemen heeft gehad met de verwerking van (de gevolgen van) het ongeval, terwijl een ander naast fysieke beperkingen ook psychische klachten ondervindt of heeft ondervonden door het ongeval. Mogelijk is dat in dat laatste geval de smartengeld-vergoeding bijvoorbeeld hoger uitvalt.

Kortom, over de hoogte van de schadevergoeding in het algemeen kan niet veel worden gezegd. Het is in ieder geval niét zo dat men bij een bepaald letsel recht heeft op een bepaalde (gecategoriseerde) schadevergoeding. Bij letselschade wordt de schade steeds persoonlijk en op basis van alle relevante feiten en omstandigheden begroot.

Ik wil advies over…