Wat moet je doen na een bedrijfsongeval?

Ben je slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval en vraag je jezelf af of jouw werkgever aansprakelijk is daarvoor? In beginsel kun je ervan uitgaan dat jouw werkgever aansprakelijk is als:

  • het ongeval tijdens werktijd heeft plaatsgevonden (dus ook tijdens lunchpauzes, bij klanten of bij min of meer verplichte bedrijfsuitjes)
  • het ongeval géén gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van jou als werknemer.

Tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij heeft voldaan aan zijn wettelijke zorgplicht. In het kort houdt het voldoen aan die zorgplicht in dat een werkgever er alles aan heeft gedaan om ongevallen, zoals het jou overkomen ongeval, te voorkomen. In Nederland oordeelt de rechter over het algemeen niet snel dat een werkgever aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

De aansprakelijkheid van de werkgever is in Nederland geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Een werkgever heeft een zorgplicht ten aanzien van zijn medewerkers. Hij moet ervoor zorgen dat jij als werknemer onder veilige arbeidsomstandigheden kunt werken. Voorkomen moet worden dat jij letsel oploopt tijdens het uitoefenen van je werkzaamheden.

De werkgever is dus verplicht om ervoor te zorgen dat jij jouw werk goed en veilig kunt uitvoeren. Schiet de werkgever daarin tekort, dan kun je hem aansprakelijk stellen voor de opgelopen én de in de toekomst nog te lopen schade.

Wil je precies weten hoe wij te werk gaan? Lees dan ons stappenplan

Ik wil advies over…