Ongeval tijdens woon-werkverkeer

Een werknemer die niet “in uitoefening van zijn werkzaamheden” deelneemt aan het verkeer, zoals bij woon-werkverkeer het geval is, kan doorgaans geen beroep doen op de werkgeversaansprakelijkheid. Er zijn echter grensgevallen.

Voorbeeld uit de rechtspraak:

De Hoge Raad oordeelde in 2002, in een zaak waarin het ging om een bouwvakker die op het moment van het ongeval samen met een aantal collega’s vanuit huis op weg was naar zijn werkplek, dat in dat geval de werkgever wél aansprakelijk was voor de schade. In dit geval had de werkgever een bepaalde opdracht aanvaard, waardoor de werknemer aangewezen was om met zijn eigen auto naar de werklocatie te rijden en ook het vervoer van de collega’s te verzorgen. Doorslaggevend in dat geval was dat de werknemer op grond van de CAO ook bepaalde vergoedingen ontving voor dat vervoer. De Hoge Raad achtte dit vervoer vergelijkbaar met vervoer conform een arbeidsovereenkomst.

In bovengenoemde zaak was een werkgever dus tóch aansprakelijk voor een ongeval dat plaatsvond in het woon-werkverkeer.

Ik wil advies over…