Is een werkgever verzekerd voor (letsel)schade door een verkeersongeval onder werktijd?

Behalve dat een auto-ongeluk materiële schade veroorzaakt, kan het ook zo zijn dat je persoonlijke schade en/of letselschade oploopt. Wanneer het verkeersongeval heeft plaatsgevonden tijdens werktijd, kan de schade die jij lijdt meestal worden verhaald op de verzekeraar van de werkgever. Deze schade kan langdurig zijn en daarmee ook behoorlijke financiële consequenties hebben. Het is dus van groot belang om je bewust te zijn van het feit dat een werkgever doorgaans verzekerd is voor jouw schade die een gevolg is van een ongeluk tijdens werktijd.

Werkgever moet verzekeringen afsluiten voor verkeersongevallen


Een werkgever heeft geen invloed op gevaren van het verkeer en kan dan ook weinig maatregelen nemen om veiligheid van werknemers in het verkeer te waarborgen. Toch heeft de rechter beslist dat een werkgever in het kader van “goed werkgeverschap” verplicht is om adequate verzekeringen af te sluiten die de schade als gevolg van verkeersongevallen dekken.
Het doet er niet toe of een werknemer een ongeval op de fiets of in een auto overkomt. In het geval het ongeval tijdens werk/onder werktijd heeft plaatsgevonden, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Auto van de zaak en letselschade


Wanneer werknemers in een auto van de zaak rijden heeft een werkgever vaak een SVI(schadeverzekering inzittenden) afgesloten. Zo’n verzekering dekt de persoonlijke- en letselschade van inzittenden, waaronder de bestuurder, als gevolg van het verkeerongeval, ongeacht de schuldvraag.

Wij weten alles van letselschade dat met het werk te maken heeft, dus ook van auto-ongelukken die met de auto van de zaak plaatsvinden. Voor een goed advies en gedegen ondersteuning voor nu én in de toekomst, staan wij u graag bij. U kunt altijd contact met ons opnemen.

Ik wil advies over…