Aansprakelijkheid werkgever voor fouten van werknemers

Een werkgever kan aansprakelijk zijn voor een fout (onrechtmatig handelen) van één zijn ondergeschikten, met schade tot gevolg. Dat kunnen behalve werknemers dus ook bijvoorbeeld uitzendkrachten of stagiaires zijn.

Wettelijke eisen aansprakelijkheid werkgever:

Er zijn twee wettelijke voorwaarden voor aansprakelijkheid van een werkgever voor het foutief handelen van een werknemer of andere ondergeschikte:

  1. De kans op de fout van de ondergeschikte moet door de opdracht van de werkgever zijn vergroot (kansvergroting);
  2. De werkgever had zeggenschap over het handelen waarin de fout was gelegen (zeggenschap).

Beide criteria worden ruim uitgelegd, zodat daaraan al snel is voldaan wanneer er sprake is van een onrechtmatige daad van een werknemer of andere ondergeschikte in de normale uitoefening van zijn werkzaamheden. Deze vorm van aansprakelijkheid betreft een vorm van risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat ‘schuld’ of ‘verwijtbaarheid ‘van in dit geval de werkgever géén rol speelt.

Voorbeeld uit de rechtspraak:

Je loopt als werknemer van een horecazaak ernstig letsel op doordat je met een vol dienblad van de trap loopt en struikelt over een stapel losse papieren. Die stapel papieren is daar door een collega neergelegd. Je wilt jouw werkgever aansprakelijk stellen voor jouw schade. Het is echter algemeen bekend dat het laten slingeren van spullen op een trap, al helemaal in een horecazaak, een (gevaarlijke) valpartij kan veroorzaken. Een werkgever behoeft dan volgens de rechter ook geen veiligheidsmaatregelen te nemen of instructies te geven daaromtrent. In dat geval heeft de werkgever zijn zorgplicht in beginsel niét geschonden en is niet aansprakelijk in dat kader.

De volgende vraag die dan moet worden beantwoord is de vraag of er sprake is van een onrechtmatige daad van de collega werknemer, die de stapel papieren op de trap heeft laten slingeren. De rechtbank oordeelde in die zaak dat dat handelen dermate ‘gevaar zettend’ was, dat sprake is van onrechtmatig handelen van de collega. Een werkgever is op grond van artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk voor ‘fouten’ van zijn werknemers. De werknemer die schade lijdt als gevolg van een (toerekenbare) fout van een collega, kan dus zijn werkgever aansprakelijk stellen.

Wil je weten of je jouw werkgever aansprakelijk kunt stellen voor het handelen van jouw collega? Neem dan gratis contact met ons op.

Ik wil advies over…