Aansprakelijkheid werkgever of opdrachtgever na ongeval ten aanzien van uitzendkrachten?

Lees ook de tekst over aansprakelijkheid bij stagiaires

Als werknemer sluit je doorgaans een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Dat is echter niet altijd het geval als je binnen een bedrijf werkt als uitzendkracht. Als uitzendkracht heb je in de meeste gevallen een arbeidscontract met het uitzendbureau en niet met het bedrijf c.q. de opdrachtgever waar je feitelijk voor werkt.

Wat nou wanneer je als uitzendkracht slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval? Welke partij kan in dat geval aansprakelijk worden gesteld?

Rechtspraak over werkgeversaansprakelijkheid bij ongeval uitzendkracht

Het is vaste rechtspraak dat je als uitzendkracht na een bedrijfsongeval zowel de uitlener (het uitzendbureau), de formele werkgever, als de inlener (de materiële werkgever ) aansprakelijk kunt stellen. De Nederlandse wetgever acht de aansprakelijkheid van de materiële werkgever wenselijk omdat de vrijheid van de werkgever voor het kiezen van uitzendkrachten in plaats van eigen personeel, niet rechtspositie van uitzendkrachten/ingeleend personeel mag verslechteren. Om die reden heeft de wetgever in het wetsartikel over werkgeversaansprakelijkheid een lid 4 toegevoegd waarin is bepaald dat een werkgever ook aansprakelijk kan zijn voor bedrijfsongevallen van ingeleend personeel, waarmee hij géén arbeidscontract heeft. Een werkgever die zijn zorgverplichtingen niet nakomt is dus aansprakelijk voor schade van zowel ingeleend personeel als eigen personeel.

Uitsluiting aansprakelijkheid uitzendbureau?

Overigens wordt in de praktijk wel eens in een contract tussen de uitlener (het uitzendbureau) en de inlener (de opdrachtgever), de aansprakelijkheid van de uitlener uitgesloten voor schade die het gevolg is van bedrijfsongevallen binnen het bedrijf van de inlener.

In beginsel is dan de inlener, de opdrachtgever, de (enige) aansprakelijke partij voor het verhaal van de schade. Wanneer dat er echter toe zou leiden dat de werknemer met zijn schade blijft zitten, dan kan mogelijk toch het uitzendbureau worden aangesproken. De Nederlandse rechter acht het namelijk onredelijk dat een werknemer vanwege een dergelijke uitsluiting tussen het uitzendbureau en de opdrachtgever, zijn schade niet kan verhalen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden om jouw letselschade te verhalen op de verzekeraar van jouw opdrachtgever of uitzendbureau?

Neem dan nu contact met ons op.

Ik wil advies over…