/ personeelsuitje bedrijfsongevallen

Als een bedrijfsuitje een bedrijfsongeval wordt…

Wie tijdens een bedrijfsuitje een ongeval krijgt, realiseert zich vaak niet dat dit ook een bedrijfsongeval kan zijn waarvoor de werkgever aansprakelijk gesteld kan worden.

Vaak lijkt het immers een gezellig dagje uit met het team en dat voelt niet als werk. Dus hoe kan het dan wel als een bedrijfsongeval gezien worden?

Wanneer is een ongeval tijdens een uitje een bedrijfsongeval?

Het is niet per definitie zo dat elk ongeval tijdens een uitje met collega’s een bedrijfsongeval is. Wie op eigen initiatief met collega’s iets onderneemt, is zelf verantwoordelijk. Maar neemt de werkgever het initiatief, dan kan die wel verantwoordelijk zijn. En dat is heel belangrijk want een ongeval kan vervelende en langdurige consequenties hebben die door een schadevergoeding in ieder geval financieel minder ingrijpend zijn. Hieronder volgen twee voorbeelden van ongevallen waarbij de werkgever verantwoordelijk was.

Verplicht door functie; werkgever verantwoordelijk

Een manager die tijdens een bedrijfsuitje in een Landrover op de hei meereed, raakte gewond toen de auto door een diepe kuil ging. Het uitje was georganiseerd door de werkgever en een evenementenbureau. Het autotochtje was weliswaar niet verplicht maar de manager was dat door haar functie min of meer wel. En dus was de werkgever verantwoordelijk.

Zorgplicht werkgever geldt ook bij bedrijfsuitjes

Een ander ongeval was letterlijk op de werkvloer; een werkneemster valt met rolschaatsen op de marmeren bedrijfsvloer. Het was een niet-verplichte activiteit waar niet iedereen aan meedeed. Toch was de werkgever ook hier aansprakelijk; hij had deze activiteit laten organiseren door een extern bureau die niet waarschuwden voor de gevaren én zelf geen aansprakelijkheidsverzekering hadden. De werkgever was dus tekort geschoten in zijn zorgplicht.

Gevolgen van een ongeval tijdens een bedrijfsuitje

Natuurlijk is het ene ongeval ernstiger dan het andere. Maar zodra een ongeval tijdens een activiteit georganiseerd door een werkgever zorgt voor letsel, dan is het belangrijk om de gevolgen in de nabije en verre toekomst goed in te schatten. Moeten er onkosten gemaakt worden, al is het maar het huren van krukken of het betalen van het eigen risico, dan kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. En zijn de onkosten hoger bijvoorbeeld omdat thuiszorg nodig is of is er zelfs sprake van langdurig minder inkomsten omdat de medewerker (deels) arbeidsongeschikt is geraakt, dan zijn de consequenties ingrijpend.

Financiële consequenties bedrijfsongeval vallen vaak erg tegen

Een specialist in letselschade kijkt niet alleen naar de schuldvraag maar ook naar die ingrijpende consequenties. Hoeveel extra kosten zijn er in de komende maanden of zelfs jaren als gevolg van dit bedrijfsongeval? En hoeveel minder inkomsten? Wie deze financiële consequenties op een rijtje zet, beseft vaak dan pas wat de echte gevolgen van dat ongeval zijn. En die vallen meestal heel erg tegen.

Vraag advies bij een bedrijfsongeval

Heeft u de pech dat uw leuke bedrijfsuitje voor u minder goed afliep door een ongeval? Vraag dan een adviseur van Bedrijfsongeval.nl om advies. Wij helpen u de financiële consequenties te beperken.

Bedrijfsongeval.nl - 09 Apr 2019
Van Dort Letselschade Amsterdam

Ik wil advies over…