/ werkgeverschap letselschade

Bedrijfsongeval? Zo herken je een goede werkgever!

Een goede werkgever zorgt voor zijn personeel.

Niet alleen met goede salarissen en aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Maar ook alles wat gedaan wordt om een bedrijfsongeval te voorkomen en wat er gedaan wordt als een bedrijfsongeval toch plaatsvindt, maakt van een werkgever een goede werkgever. Of juist niet…

Goed werkgeverschap

Een werkgever moet er allereerst op toezien dat de werknemer niet iets doet wat niet veilig is. Daarvoor moet de werknemer getraind worden en kunnen werken in een veilige omgeving met betrouwbare materialen en machines. Goed werkgeverschap begint dus met het aanbieden van middelen om de veiligheid voor de werknemer te verhogen.

Verzekering voor bedrijfsongevallen

Maar zoals iedereen weet zit een ongeluk in een klein hoekje. Het is dus altijd mogelijk dat het toch fout gaat. Een goede werkgever weet dat en is daar ook op voorbereid. Allereerst met een goede verzekering zoals een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Zo’n verzekering is afgestemd op de te verrichten werkzaamheden en vergoedt uw schade als een bedrijfsongeval plaatsvindt.

Ernstig bedrijfsongeval met ernstig letsel?

Vindt een ernstig bedrijfsongeval plaats, dan is de werkgever verplicht dit te melden bij de Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie. Een bedrijfsongeval is ernstig als het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt of binnen 24 uur na het ongeval wordt opgenomen in het ziekenhuis. De Inspectie SZW zal daarna een onderzoek instellen.

Een goede werkgever voorkomt herhaling na een bedrijfsongeval

Nadat het ongeval heeft plaatsgevonden, zal een goede werkgever zich inspannen om herhaling te voorkomen. Van fouten kunnen we tenslotte leren en dat geldt ook bij bedrijfsongevallen. Ongeacht de schuldvraag en de ernst van het ongeval is het goed als een werkgever er niet klakkeloos aan voorbijgaat maar stilstaat bij de vraag wat er anders moet en hoe de veiligheid van de medewerkers verhoogd kan worden.

Aarzel niet maar stel uw werkgever aansprakelijk na een bedrijfsongeval

Herkent u uw werkgever in dit verhaal? Dan heeft u het goed getroffen. Toch kan het juist dan zijn dat u, als u slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, aarzelt om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Weet dat dat niet nodig is. Uw werkgever is hier op voorbereid en wij kunnen u als specialist in letselschade goed adviseren en ondersteunen. Zodat u ook na uw bedrijfsongeval kunt zeggen dat uw werkgever echt een goede werkgever is!

Bedrijfsongeval.nl -
Van Dort Letselschade Amsterdam

Ik wil advies over…