/ bedrijfsongeval vakantiewerk

Bedrijfsongeval tijdens vakantiewerk? Stel de werkgever aansprakelijk

Elke zomer kiezen weer veel jongeren voor vakantiewerk om zo die vakantie of scooter bij elkaar te verdienen.

Helaas levert vakantiewerk niet alleen geld op. Want tijdens vakantiewerk komen veel bedrijfsongevallen voor en die hebben juist bij jongeren vaak hele langdurige consequenties.

Ook bij vakantiewerk is een werkgever aansprakelijk

De jeugd heeft de toekomst en daar moet een bedrijfsongeval dus geen roet in gooien. Toch gebeurt dat helaas nog te vaak doordat de vakantiewerker niet weet dat hij ook rechten heeft na een bedrijfsongeval. En wordt de werkgever niet aansprakelijk gesteld, dan zijn alle onkosten én gemiste inkomsten voor rekening van de jongere. En met een nog lange toekomst voor zich, kunnen die gemiste inkomsten erg hoog oplopen.

Veel regels voor jongeren bij vakantiewerk

Om de veiligheid van de jongere te vergroten tijdens vakantiewerk zijn er veel regels. Zo mag je als je jonger bent dan 18 nog geen zwaar en gevaarlijk werk doen. Ben je 13, dan moet er altijd een volwassene bij zijn. Tot je 16e mag je wat meer, maar bijvoorbeeld nog niet achter de kassa, vuurwerk verkopen of op een trekker werken. Al deze regels zijn heel precies uitgewerkt maar zelfs als de werkgever hieraan voldoet, kan een bedrijfsongeval plaatsvinden. De vraag is dan of de werkgever wel of niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Zorgplicht werkgever geldt ook bij vakantiewerk

Vakantiewerkers moeten net als het gewone personeel het werk onder veilige omstandigheden uit kunnen voeren. Dit betekent dat jongeren die vakantiewerk doen zowel veiligheidsmaterialen als de juiste instructies moeten krijgen van de werkgever. Maar ook al heeft de werkgever aan zijn zorgplicht voldaan, dan nog kan het misgaan. Of dat nu in een fabriek aan de lopende band is, tijdens het afwassen in de keuken van een restaurant of op de bollenvelden, een bedrijfsongeval zit ook tijdens vakantiewerk in een klein hoekje.

Beperk de schade van een bedrijfsongeval

Ook als de vakantiewerker ‘zwart’ werkt, kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor het opgelopen letsel. De vakantiewerker moet dan wel kunnen aantonen dat er een werkgever-werknemerrelatie bestaat. Wie de pech heeft om tijdens het vakantiebaantje slachtoffer te worden van een bedrijfsongeval, doet er dus goed aan om een specialist in bedrijfsschade in te schakelen. Die zal hard nodig zijn om schade bij vakantiewerk te beperken en daarmee de toekomst rooskleuriger te maken.

Tips voor veilig vakantiewerk

Ga jij in de vakantie werken? Volg dan deze tips voor veilig vakantiewerk:

Zorg dat het vakantiebaantje wit wordt betaald want dan ben je verzekerd bij een bedrijfsongeval tijdens jouw vakantiewerk Zorg ook dat je het werk zo veilig mogelijk doet en werk alleen als het goed genoeg is uitgelegd En check bij FNV Jong wat je wel en niet mag en waaraan jouw werkgever moet voldoen.

Bedrijfsongeval.nl, ook bij vakantiewerk

Voorkom dus dat er een bedrijfsongeval gebeurt tijdens jouw vakantiewerk. En heb je toch de pech dat je een ongeluk hebt tijdens jouw vakantiebaantje? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Bedrijfsongeval.nl - 12 Mar 2019
Van Dort Letselschade Amsterdam

Ik wil advies over…