/ werkgever aansprakelijk

Wanneer is mijn werkgever aansprakelijk?

Een werknemer die op kantoor struikelt over een losliggende tapijttegel en ongelukkig valt. Of de machinebankwerker die een vinger kwijt raakt tijdens zijn werk.

Twee situaties waarbij de werkgever, zoals zo vaak, vond dat de werknemer maar beter had moeten uitkijken. Gevalletje ‘eigen schuld, dikke bult’? Nee, de werkgever was ook bij deze situaties aansprakelijk voor de bedrijfsongevallen. Omdat hij verplicht is te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Voorkom een bedrijfsongeval, de plicht van de werkgever

Een veilige werkomgeving bestaat niet alleen uit rechte vloeren en veilige machines. Een werkgever moet er alles aan doen om bedrijfsongevallen te voorkomen. Onder andere door het aanbieden van betrouwbare materialen, degelijk gereedschap en goede, regelmatige trainingen. Maar ook door er te allen tijde op toe te zien dat de werknemer niet iets doet wat niet veilig is of niet veilig kan zijn.

Zorgplicht werkgever

Zo kan een werknemer die zonder beschermkleding een hal binnenloopt waar giftige stoffen zijn, maar die wel over beschermkleding beschikt én getraind is, nog steeds zijn werkgever aansprakelijk stellen. Ook in dit geval is het de zorgplicht van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemer zich niet zonder bescherming had kunnen blootstellen aan de gevaarlijke stoffen. Zelfs als die werknemer wist dat het niet mocht, dat het onverstandig was en over de materialen beschikte om wel op een veilige manier die hal binnen te gaan.

Is de werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Bent u slachtoffer van een bedrijfsongeval en vraagt u zich af of uw werkgever wel aansprakelijk is daarvoor? In het kort kunt u er vanuit gaan dat dat zo is als:

  • het ongeval onder werktijd plaatsvond, dus ook in lunchpauzes, bij klanten en bij min of meer verplichte bedrijfsuitjes en
  • het ongeval geen gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid

De werkgever is verplicht ervoor te zorgen dat u uw werk goed en veilig kunt uitvoeren. Schiet de werkgever daarin tekort, dan kunt u hem aansprakelijk stellen voor de opgelopen én de op te lopen (vervolg-)schade.

Maar wat als ik mijn werkgever aansprakelijk stel?

Natuurlijk is elke situatie anders en is de kans groot dat u twijfelt of u uw werkgever wel aansprakelijk moet stellen. U voelt zich wellicht bezwaard uit loyaliteitsbesef of bent bang voor de eventuele gevolgen voor uw baan. Laat u dan informeren door een specialist die precies weet welke kosten voor u geclaimd kunnen worden en u met advies en praktische ondersteuning deskundig bijstaat.

Werknemers maken vrijblijvend kennis na een bedrijfsongeval

Bij Bedrijfsongeval.nl hebben we een kosteloos inloopspreekuur en werken we als u dat wilt op no-cure-no-pay basis. Bent u een werknemer, wilt u zich vrijblijvend oriënteren of eens kennismaken met een van onze specialisten? Dan bent u van harte welkom. Onze aanpak is altijd persoonlijk. Wij leren u graag kennen!

Bedrijfsongeval.nl -
Van Dort Letselschade Amsterdam

Ik wil advies over…