Aansprakelijkheid werkgever in de Nederlandse wet

Je kunt als werknemer op twee wetsartikelen een beroep doen op het moment dat jou een arbeidsongeval is overkomen met letselschade tot gevolg. Het ene wetsartikel ziet op de verplichtingen van de werkgever ten aanzien van zijn personeel. Het andere wetsartikel regelt het ‘goed werknemerschap’- en het goed werkgeverschap’.

Ongeval tijdens uitoefening ‘normale werkzaamheden’

Wanneer je in de normale uitoefening van jouw werkzaamheden een ongeval is overkomen, dan kun je een beroep doen op artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dat artikel regelt de aansprakelijkheid van de werkgever ten aanzien van de werknemer voor schade die een werknemer lijdt als gevolg van een ongeval tijdens het werk, mits dat ongeval een gevolg is van niet genomen veiligheidsmaatregelen die de werkgever redelijkerwijs had moeten nemen om te voorkomen dat een werknemer schade lijdt in zijn functie.

Goed werkgeverschap

Daarnaast kun je als werknemer aanspraak maken op artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel is algemener geformuleerd en regelt dat de werkgever zich als “goed werkgever” dient te gedragen. In het kader van dat goed werkgeverschap wordt onder andere aangenomen dat een werkgever dient te zorgen voor deugdelijke verzekeringen voor zijn werknemers, voor gevallen waarin werknemers onder werktijd betrokken raken bij een verkeersongeval met (lichamelijk) letsel tot gevolg.

Wanneer aansprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW wordt erkend, dan zal de verzekeraar van de werkgever in principe de volledige schade moeten vergoeden. Wanneer aansprakelijkheid van werkgever op grond van artikel 7:611 BW wordt erkend, zal een schadevergoeding op grond van “de redelijkheid en de billijkheid” worden vastgesteld. De rechter heeft in dat geval een grotere mate van vrijheid bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding.

Wil je geadviseerd worden over de juridische mogelijkheden om jouw werkgever/diens verzekeraar aansprakelijk te stellen voor het jou overkomen arbeidsongeval, neem dan gratis contact op met ons kantoor.

Ik wil advies over…